Uitspraken

Verbetering geboorteakte m.b.t. geslacht

Verbetering van een geboorteakte: “geslacht is niet kunnen worden vastgesteld”.

Dit heeft de meervoudige kamer van de rechtbank Limburg bepaald in een uitspraak van 28 mei 2018 (ECLI:NL:RBLIM:2018:4913), op verzoek van de Officier van Justitie die het verzoek tot wijziging van de geboorteakte had ingediend.

Degene op wie de zaak ziet was geboren in 1961. Uit de beschrijving van de zaak door de rechtbank valt op te maken dat bij de geboorte niet duidelijk was wat het geslacht van de baby was. Ongeveer 30 keer per jaar wordt er een baby geboren, waarbij dit niet duidelijk is (zie de website van het Radboud UMC DSD centrum). In 1961 maakten de ouders dan de keuze voor een geslacht. In dit geval werd gekozen voor het mannelijke geslacht. Betrokkene kwam er na de puberteit achter dat hij zich geen man voelde. Hij heeft medische behandelingen ondergaan om zijn geslacht te laten veranderen naar het vrouwelijke geslacht, maar ook dit bleek niet te passen. Betrokkene voelt zich man noch vrouw.

In 2007 heeft de Hoge Raad nog bepaald dat het niet mogelijk is om in de geboorteakte op te nemen dat het geslacht niet vastgesteld kan worden. Er moest dus altijd een keuze worden gemaakt. Nu beslist de rechtbank anders, onder verwijzing ook naar de maatschappelijke ontwikkelingen. De rechtbank wijst op een wetswijziging van 1 juli 2014, waardoor het niet meer vereist is dat transgenders een geslachts-veranderende operatie ondergaan alvorens hun geslacht op de geboorteakte gewijzigd kan worden. Ook wijst de rechtbank op beleid van de gemeente Amsterdam en NS om mensen genderneutraal te bejegenen en het besluit van Hema om kleren genderneutraal te verkopen.