Tarieven

Tarieven

Voor we u informeren over onze tarieven.

Allereerst beoordelen wij of u in aanmerking zou kunnen komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Als dat zo is, betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen en gezinssituatie. Meer informatie vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Honorarium (uurtarieven)

Voor diegenen die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, geldt dat wij een scherp uurtarief hanteren. Dit loopt uiteen van € 181,50 inclusief BTW ( € 150,-­ exclusief BTW) tot € 229,90 inclusief BTW (€ 190,­- exclusief BTW). Het lage uurtarief hanteren wij voor mensen die net buiten het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand vallen, of bij mkb-ers, of bij minder complexe zaken of zaken met een minder groot financieel belang. In andere gevallen wordt het hogere uurtarief in rekening gebracht.

Geen kantoorkosten

Wij brengen, in tegenstelling tot de meeste andere kantoren, geen kantoorkosten (meestal 6% van het uurtarief) in rekening. Gaandeweg de zaak wordt u steeds adequaat geïnformeerd over het kostenverloop. Daar waar mogelijk kunt u vooraf afspraken met ons maken over de totale kosten. U kunt hier uiteraard ook altijd naar informeren. Hieronder vindt u voor een aantal veel voorkomende zaken op het terrein van het personen-­ en familierecht vaste tarieven staan. Het is echter ook mogelijk uw zaak op uurtarief te laten behandelen. In overleg met u wordt bekeken wat het beste bij uw situatie past.

Afspraak in het weekend.

Het is ook mogelijk om in het familierecht een afspraak te maken op zaterdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Hiervoor wordt een toeslag van 50% op het uurtarief in rekening gebracht.

Tarieven

€ 3250,- incl. btw

Inbegrepen: kennismakingsgesprek op kantoor, maximaal drie besprekingen van elk anderhalf uur, opstellen gespreksverslagen, convenant en ouderschapsplan, opstellen en indienen gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, inschrijving echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

Niet inbegrepen: griffierecht rechtbank, kosten uittreksels burgerlijke stand, eventuele kosten notaris als de echtelijke woning aan één van beide echtgenoten wordt overgedragen.

Het pakket kan aangevuld worden met de volgende diensten;

  • Ouderschapsplan: € 300,=­ inclusief BTW;
  • Berekening kinderalimentatie: € 300,­= inclusief BTW:
  • Berekening partneralimentatie: € 300,­= inclusief BTW;
  • Extra gesprekken of werkzaamheden worden afgerekend conform het uurtarief ad € 217,80 inclusief BTW.

Dit tarief geldt niet voor ondernemers, echtgenoten gehuwd onder huwelijkse voorwaarden en zaken met een internationaal karakter.

€ 1.750,= incl. btw

Verzoek of verweer in gezags- of omgangszaken, dan wel vaststelling of wijziging kinder- of partneralimentatie, afstammingszaken:

Inbegrepen: kennismakingsgesprek op kantoor, maximaal drie besprekingen van een uur, opstellen verzoek­ of verweerschrift, bijwonen van één zitting bij de rechtbanken Breda  of Den Bosch, normaal bel- en mailverkeer. Voor zaken waarin zowel (een wijziging van ) de kinder- als de partneralimentatie aan de orde is, alsmede bij een zaak met samengestelde gezinnen geldt een tarief van € 2.250,= inclusief BTW.

Niet inbegrepen: griffierecht rechtbank, kosten deurwaarder, kosten uittreksels en eventuele vertalingen.

€ 500,= incl. btw

Inbegrepen: kennismakingsgesprek op kantoor, opstellen berekening en schriftelijk advies. Het tarief geldt ook voor berekeningen van kinderalimentatie in samengestelde gezinnen.

Mocht het advies gevolgd worden door een procedure, dan wordt het bedrag dat in het kader van de advisering betaald is, in mindering gebracht op het tarief dat gerekend wordt voor het voeren van een procedure over kinderalimentatie of partneralimentatie (zie hiervoor).

Niet inbegrepen kosten.

De kosten van zaken die bij bovenstaande vaste prijzen niet inbegrepen zijn, zijn afhankelijk van de op dat moment geldende tarieven van externe partijen. Om deze reden kunnen wij u hier op onze website niet van op de hoogte stellen. Op het moment dat u onze hulp inschakelt kunnen wij u uiteraard informeren over de dan geldende tarieven.