Migratierecht

Migratierecht

Ons kantoor is zowel in asielzaken, als in reguliere vreemdelingenzaken gespecialiseerd.

Het migratierecht is zeer uiteenlopend. Ons kantoor zal u helpen in verschillende situaties. Enkele voorbeelden zijn:

 • Uw visumaanvraag of dat van een familielid is afgewezen
 • U wilt als werkgever een werknemer naar Nederland halen
 • U wilt in Nederland als zelfstandige aan de slag gaan
 • U wilt graag gezinshereniging verwezenlijken met uw partner of familielid
 • U wilt in Nederland komen studeren
 • U heeft medische redenen om een verblijfsvergunning aan te vragen in Nederland
 • Uw vergunning is of dreigt te worden ingetrokken
 • U wilt een (herhaalde) asielaanvraag indienen
 • U heeft een Nederlands kind en wilt uzelf graag bij dit kind in Nederland voegen
 • U heeft een asielstatus en uw nareis aanvraag is afgewezen
 • Uw naturalisatie aanvraag is afgewezen

Wat het migratierecht betreft heeft ons kantoor ook ervaring in het voeren van procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de mens in Straatsburg (EHRM). Heeft u alle nationale rechtsmiddelen uitgeput? Dan zou het EHRM uitsluitsel kunnen bieden.

Ons kantoor is niet enkel gespecialiseerd in reguliere vreemdelingenzaken (zoals gezinshereniging, sturio gerelateerde verblijfsvergunning, werk gerelateerde verblijfsvergunningen, intrekkingen etc.). Ons kantoor staat ook asielzoekers in alle fases van een procedure bij. zo is ons kantoor met name gespecialiseerd in procedures die betrekking hebben op bekeerlingen, LHBT-ers en alleenstaande minderjarige asielzoekers.

 

onze

Advocaten