Mediation

Mediation

Ons kantoor biedt in familiezaken mediation aan, in het bijzonder mediation bij echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Bij een mediation gaat u samen naar één advocaat-mediator die u begeleidt om afspraken te maken over de gevolgen van de ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Start van een mediationtraject

In het begin van de mediation wordt stil gestaan bij de relatie en het einde daarvan. Doel hiervan is emoties rond de relatiebreuk (enigszins) een plaats te geven, dusdanig dat beide partners in staat zijn om met elkaar op een goede manier het gesprek aan te gaan over de gevolgen van de scheiding.

Rol van de mediator

Het tweede deel van de mediation bestaat dan uit het maken van afspraken over de gevolgen van de scheiding (zorgregeling kinderen, eventueel kinder- en partneralimentatie, vermogensrechtelijke afwikkeling). Als u over alle onderwerpen overeenstemming bereikt zorgt de mediator voor het convenant en ouderschapsplan.
De mediator heeft vooral tot taak de gesprekken tussen u beiden zo goed mogelijk te laten verlopen, alsmede te zorgen voor een goede en zorgvuldige juridische afwikkeling. Bij mediation tekent u vooraf een mediation-overeenkomst waarin uitgebreide afspraken zijn opgenomen over de spelregels.

Externe hulp naast mediation

Tijdens de mediation kan de mediator adviseren om een  andere deskundige in de bemiddeling te betrekken, als dit nodig wordt geacht om de bemiddeling met succes te kunnen afronden. U kunt dan denken aan een systeemtherapeut als het bijvoorbeeld te lastig blijkt om afspraken te maken over een zorgregeling voor de kinderen, of als relatieproblemen te veel op de voorgrond blijven staan.

 

Op onze site vindt u onder de tarieven ook informatie over een all-in tarief bij mediation in geval van echtscheiding en ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Meer informatie over scheidingsbemiddeling kunt u ook vinden op de consumentensite van de specialisatievereniging voor familierecht-advocaten en mediators www.verder-online.nl.

onze

specialist