Familierecht

Prijzengeld Postcodeloterij huwelijk en echtscheiding

28-09-2016

Het afgelopen jaar zijn er al twee uitspraken geweest in het huwelijksvermogensrecht, waarin een hoofdrol was toebedeeld aan geldprijzen in de postcodeloterij.

Op 29 juni 2016 heeft de rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2016:3386) uitspraak gedaan in een zaak waarin de vrouw de straatprijs in de postcodeloterij had gewonnen. Het ging om een bedrag van  € 50.000,-. De vrouw was gehuwd op huwelijksvoorwaarden en van een gemeenschap van goederen was dus geen sprake. De man en de vrouw hadden ieder een eigen bankrekening. De man ging failliet en vanaf die datum liet hij zijn salaris storten op de bankrekening ten name van de vrouw. Hij nam ook geld op van die rekening en dus werd de rekening van de vrouw vanaf die datum door beiden gebruikt. De vrouw betaalt vanaf haar rekening loten voor de postcodeloterij, waarop dus de straatprijs valt. De curator in het faillissement vordert de geldprijs van de vrouw en stelt dat deze in het faillissement van de man is gevallen, nu de vrouw niet aan kan tonen dat de loten voor meer dan de helft zijn betaald van haar eigen geld. De rechtbank geeft de curator hierin gelijk en de vrouw moet haar straatprijs betalen aan de curator.

Op 23 december 2015 heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan over een geval waarin er op 20 oktober 2014 een verzoek tot echtscheiding was ingediend (ECLI:NL:RBAMS:2015:9150). Man en vrouw waren in gemeenschap van goederen gehuwd. Gevolg van het indienen van een verzoek tot echtscheiding is echter dat de gemeenschap van goederen eindigt. In januari 2015 wint de vrouw de postcodekanjer van  € 2.109.655,-. De man probeert om verschillende redenen aanspraak te maken op de helft van de postcodekanjer. Onder meer beroept hij zich erop dat het positieve saldo op de rekening van de vrouw waarmee het lot is betaald in de gemeenschap valt en daarmee ook de prijs zelf, en dat hij ook aanspraak kan maken op de helft van het prijzengeld op grond van de redelijkheid en billijkheid. De rechtbank verwerpt alle betogen van de man; de vrouw mag de postcodekanjer volledig voor zichzelf houden nu de gemeenschap van goederen al was geëindigd voordat zij de prijs won.