Migratierecht

Onjuiste gegevens aan de IND verstrekt

Op 26 april 2017 deed de hoogste vreemdelingenrechter, de Raad van State uitspraak in een procedure waar het ging over het eerder aan de IND opgeven van onjuiste informatie, bijvoorbeeld een (gedeeltelijk) andere naam . De Raad van State bevestigt nu dat de IND niet tevens bevoegd is een nieuwe aanvraag van de desbetreffende vreemdeling op dezelfde grond af te wijzen, de IND deed dit ook in gevallen als bij de nieuwe aanvraag wel de juiste gegevens werden gegeven en verder werd voldaan aan de vereisten voor gezinshereniging. De IND stond gezinshereniging dan gedurende 5 jaren niet toe.

Dit is volgens de Raad van State in strijd met de richtlijn gezinshereniging (2003/86/EG) en acht de Nederlandse Vreemdelingenwet op dat punt onverbindind en dus niet toegestaan.  Elke nieuwe aanvraag zal op basis van alle bekende feiten en omstandigheden en met een juiste belangenafweging behandeld moeten worden.