Migratierecht voor werkgevers

Werkgever en de buitenlandse werknemer

Afgaande op de website van de IND is het relatief eenvoudig om voor een buitenlandse werknemer een verblijfs- en werkvergunning te regelen; u hoeft “slechts” de juiste aanvraag in te dienen. Helaas is de praktijk veel weerbarstiger en lijkt een dergelijke procedure soms een mijnenveld. Het is van belang dat u in de praktijk rekening houdt met de verschillende achtergronden van de buitenlandse werknemer, in het bijzonder:

  1. De werknemer met nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland. Voor werknemers uit deze landen geldt het vrij verkeer van personen, zij mogen dus vrij werken in Nederland. Dat betekent zij geen verblijfsvergunning en werkvergunning (TWV= tewerkstellingsvergunning) nodig hebben.
  2. Voor zogenaamde derdelanders (met de nationaliteit van buiten de EU) die al een geldige verblijfsvergunning hebben, moet u controleren of hij / zij mag werken met die verblijfsvergunning. De arbeidsrechten staan op de achterkant van de verblijfsvergunning bij bijzonderheden ( doel van het verblijf en de arbeidsmarktaantekening). Voor veel toegelaten vreemdelingen zal dit zijn: “ Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist “. Hij of zij  mag vrij werken in Nederland,  U kunt een beoogd werknemer met deze vermelding op het verblijfsdocument zonder problemen in dienst nemen. Bij twijfel  is het vragen van advies natuurlijk de meest aangewezen weg. De IND beschrijft dit op de volgende link: ind.nl-Een-buitenlandse-werknemer-aannemen.
  3. Voor de werknemer die nog in het buitenland is zijn twee situaties aan de orde.
    1. Komt de buitenlandse werknemer korter dan 90 dagen werken, dan is dat voor een kort verblijf, dat wil zeggen in de zogenaamde vrije termijn van 90 dagen (niet visumplichtige landen) of met een visum kort verblijf. Dan heeft U en de werknemer  om te werken meestal wel een TWV nodig. Deze vraagt u aan bij  het UWV ! De zogenaamde grensarbeider (iemand die bv over de grens in België of Duitsland woont en  aldaar als derdelander een verblijfsvergunning heeft ) wordt ook gezien als iemand met een kort verblijf. Hij werkt dan in Nederland, maar woont in dat andere EU-land.
    2. Voor de werknemer die langer dan 90 dagen in Nederland komt werkenbestaat de plicht van een verblijfsvergunning. Een verblijfsvergunning wordt alleen afgegeven voor een specifiek doel, in dit geval om te werken in loondienst.  De IND wijst op haar website op de diverse categorieën vreemdelingen die arbeid in loondienst kunnen gaan verrichten.

Voor de werknemer  die normale arbeid in loondienst gaat  verrichten kan meestal  een aanvraag voor een zogenaamde  gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (gvva) worden gedaan.  In geval U de ‘gvva’ aanvraag moet indienen moet U zich als werkgever bewust zijn van een redelijk zware bewijslast, daaronder het tijdig melden van de vacature(s) betreffende deze specifieke functie bij UWV, bewijs van al uw inspanningen deze functie vervuld te krijgen, uw administratie betreffende sollicitanten die u gesproken heeft en al dan niet heeft moeten afwijzen, inschakeling van uitzend- en detacheringsbureau’s en de resultaten van deze acties, de zogenaamde EURES melding en contactmomenten met de contactpersoon bij UWV, een duidelijke omschrijving van functie en functie-eisen en van de vreemdeling die u op het oog heeft de documenten betreffende identiteit, diploma’s, werkervaring/ referenties, kortom de werknemer die aantoonbaar aan de door u gestelde redelijke functie-eisen voldoet. De IND en UWV zijn namelijk van mening dat u een werknemer van buiten de EU alleen maar aan mag nemen als u tevergeefs al het mogelijke heeft gedaan om een gekwalificeerde werknemer binnen de EU te vinden.

Er zijn verschillende verblijfsvergunningen om te werken in Nederland. Welke verblijfsvergunning uw werknemer nodig heeft, kan ook afhangen van de functie die uw werknemer krijgt. De IND wijst op het volgende overzicht van die mogelijke verblijfsvergunningen.

Overplaatsing binnen een onderneming

De werknemer werkt bij een buiten de Europese Unie (EU) gevestigde onderneming en wordt overgeplaatst naar een vestiging in Nederland.

Kennismigrant

Allereerst moet uw bedrijf of organisatie erkend zijn als referent door de IND. Voor die  (eenmalige) erkenning bestaan voorwaarden en bent u hoge legeskosten verschuldigd.

De werknemer gaat werken in een hooggekwalificeerde functie waaraan een bruto salaris is verbonden dat elk half jaar opnieuw wordt vastgesteld, per 1 juli 2017 bedraagt dit bedrag:

  • Voor degene die 30 jaar of ouder is: ​€ 4.324 bruto per maand;
  • Bij  jonger dan 30 jaar: ​€ 3.170 bruto per maand;
  • ​Voor de kennismigrant aansluitend op zoekjaar hoogopgeleiden, of zonder vergunning zoekjaar hoogopgeleiden direct binnen 3 jaar na afstuderen of verrichten van wetenschappelijk onderzoek: ​€2.272 bruto per maand.

Er gelden voor bijzondere beroepen specifieke looneisen.

Europese blauwe kaart

De Europese blauwe kaart is bedoeld voor werknemers die hooggekwalificeerde arbeid verrichten binnen de EU. Er gelden specifieke loon- en opleidingseisen. Met deze verblijfsvergunning kan men  ook eenvoudiger in een andere EU-lidstaat gaan werken.

Wetenschappelijk onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG

Het betreft hier de wetenschappelijk onderzoeker die gaat werken of werkt  in de zin van Europese richtlijn 2005/71/EG. Hij hoeft niet een salaris betaald te krijgen; hij mag ook een beurs ontvangen. Uw onderzoeksinstelling moet erkend zijn als referent bij de IND.

Bijzondere groepen werknemers

De IND wijst er op dat een aantal vergunningen voor arbeid in loondienst  bestaan met specifieke regels, ziet u daarvoor de eerder genoemde  link van de website van de IND, bijvoorbeeld geldt dit voor regelingen in het internationale handelsverkeer, geestelijke bedienaren, werk in de Aziatische horeca, seizoensarbeid, stage, grensoverschrijdende dienstverleners (de werknemer werkt  dan bij een bedrijf in de EU, EER of Zwitserland. Voor dit bedrijf gaat hij diensten verrichten in Nederland) en andere groepen.

Naar aanleiding van bovenstaande  samenvatting van door de IND beschikbaar gestelde informatie (https://ind.nl/werk/werkgever/Paginas/Een-buitenlandse-werknemer-aannemen.aspx)  kunt U voor advies/aanvullende  informatie contact leggen met ons secretariaat:

info@av-advocaten.eu