Internationaal Familierecht

Ons kantoor  is gespecialiseerd in het migratierecht en familierecht. deze combinatie komt vooral tot uitdrukking in het internationaal familierecht.

Zo heeft migratie niet alleen het gevolg dat daaruit gezinsherenigingen voortvloeien.
Migratie heeft ook regelmatig tot gevolg dat er echtscheidingsprocedures tussen vreemdelingen of bijvoorbeeld procedures omtrent het ontkennen van het vaderschap worden gestart. Het migratierecht en het familierecht overlappen elkaar wanneer het gaat om familierechtelijke kwesties tussen vreemdelingen. Het is om die reden van belang dat de betrokken advocaat niet alleen kennis heeft van het (internationaal) familierecht, maar ook van het migratierecht.

onze

Advocaten