Migratierecht

Inkomenseis gezinshereniging

Onlangs heeft de IND aandacht besteed aan een uitspraak van de Raad van State over de inkomenseis bij gezinshereniging. Het gaat dan over het inkomen van  flexwerkers of werknemers met een arbeidsovereenkomst van korter dan een jaar. Normaal moet de referent voor nog minimaal een jaar voldoende inkomen beschikbaar hebben. Eerder werd beoordeeld of het inkomen uit arbeid dan gedurende een periode van drie jaar voldoende nog beschikbaar was. De Raad van State had in 2016 al uitgesproken dat de periode van drie jaar te lang is. Deze periode is nu aangepast naar een periode van één jaar. Het inkomen uit arbeid moet op het moment van de aanvraag nog ten minste zes maanden beschikbaar zijn.