Migratierecht

Inburgeringsexamen na 5 jaar hoofdverblijf bij gezinshereniging

De Raad van State meldt in een persbericht van 10 mei 2017 dat prejudiciële vragen aan het EU Hof van justitie voorgelegd omdat niet zeker is of het inburgeringsexamen van een vreemdeling die voor gezinshereniging is toegelaten als voorwaarde mag worden gesteld als deze na 5 jaar een verblijfsvergunning voortgezet verblijf dus een zelfstandige verblijfsvergunning aanvraagt.

De Raad van State:

De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Hof van Justitie weten of de regeling in het Nederlandse Vreemdelingenbesluit 2000, waarbij de aanvraag moet worden afgewezen als het inburgeringsexamen niet is behaald, in overeenstemming is met de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn (2003/86/EG). In de Gezinsherenigingsrichtlijn staat dat een vreemdeling die is toegelaten in het kader van gezinshereniging na een verblijf van meer dan vijf jaar, recht heeft op een ‘autonome verblijfstitel’, zoals een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf. De richtlijn bepaalt verder dat de voorwaarden over de verlening van de autonome verblijfstitel in nationaal recht worden vastgesteld, maar de richtlijn geeft niet aan wat deze voorwaarden zijn. De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Hof van Justitie weten of deze voorwaarden uit integratievoorwaarden mogen bestaan, zoals het halen van een inburgeringsexamen (zaaknummers 201600860/1 en 201604637/1).

Voor vreemdelingen die nu in procedure zijn over deze verblijfsvergunning zal dit betekenen dat die procedures zeer waarschijnlijk zullen worden opgeschort/aangehouden.